top of page

Anmälan

Anmälningar tas emot senast till och med den 25 april. Efteranmälningar kan inte göras!

OBS! Anmälan kan endast göras via hemsidan här

Anmälan är nu stängd

Anmälningsavgiften, 100 kr per deltagare (täcker alla grenar), sätts in på Gefle IF Friidrotts bankgirokonto 185-6970. Betalningen ska avse hela klassen. Ange skola, klass och antal deltagare på internetbetalningen (eller på inbetalningskortet.) Anmälan är giltig först när pengarna är Gefle IF tillhanda.

OBS! Klassens personliga kod finns på dokument som medföljer inbjudan.

Som underlag för anmälan kan ni använda en blankett som finns här.  Denna kan även användas för notering av resultat och poäng.

Om ni har frågor, kontakta kansliet

tel. 54 55 50, kansliet@gefleif.se

bottom of page