COVID-19

Senast uppdaterad: 21 april


Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs de lokala allmänna råd som gällt i regionerna.
 

Då Gävleborg har en fortsatt hög smittspridning i samhället har Gävle kommun, Livsmiljö, beslutat att
förlänga åtgärder inom Fritid till och med den 17:e januari 2021.

 

Det innebär att kommunala badhus och idrottsanläggningar är fortsatt stängda för allmänheten. Kommunala idrottsanläggningar och badhus kommer vara bokningsbara för förenings- och skolverksamhet.
 

Föreningsverksamhet för barn och unga (födda 2005 eller senare) samt yrkesmässig idrott får fortsatt
boka tider i Gävles idrottsanläggningar och badhus förutsatt att de allmänna råden efterföljs. I och
med de nya allmänna råden från Folkhälsmyndigheten påtalas även vikten av att personer födda
2004 eller tidigare har en aktiv fritid. 

 

Förändrad tillgång till Gävle kommuns idrottsanläggningar och badhus

 

Antalet patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus i länet fortsätter att öka. Trycket på vård och omsorg är högt. Gävle kommun tillsammans med länets övriga kommuner har därför, på initiativ av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg, kommit överens om att inte tillåta föreningsverksamhet för personer födda 2004 och tidigare på de kommunala badhusen och idrottsanläggningarna.


Kommunala badhus och idrottsanläggningar hålls fortsatt stängda för allmänheten. Föreningsverksamhet för barn och unga (födda 2005 eller senare) samt yrkesmässig idrott får fortsatt boka tider i Gävles idrottsanläggningar och badhus förutsatt att de allmänna råden efterföljs.

 

Överenskommelsen trädde i kraft 15 december 2020 och gäller fram till och med 17 januari 2021.

• att hålla avstånd till varandra,
• att inte dela utrustning med varandra,
• att när det är möjligt genomföra aktiviteten utomhus,
• att undvika gemensamma omklädningsrum,
• att resa till och från aktiviteten individuellt,
• att utföra aktiviteten i mindre grupper

 

Vidare råder Folkhälsomyndigheten att föreningar för idrott, kultur och fritid:
 

om det är möjligt skjuta upp, möten, årsmöten etc. eller genomföra dem digitalt.
• när det är möjligt hålla träningar och andra aktiviteter utomhus,
• minimera antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undvika trängsel,
• avstå från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag av
sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar eller matcher som riktar sig till barn födda
2005 och senare.

 

Det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta
deltagare.

 

För mer information om Gävle kommuns idrottsanläggningar och riktlinjer hittar ni på www.gavle.se.
Läs mer om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet på
www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

Håll i och håll ut - Tillsammans hjälps vi åt!
 

covid-19-23311-cdc-wide.png
  • Gefle IF Friidrott | Instagram
  • Gefle IF Friidrott | Facebook