Lär dig mer om de olika grenarna! Vi kör 11 korta utbildningar...

GEFLE IF INBJUDER TILL GRENTEKNIKUTBILDNING FÖR TRÄNARE, LEDARE OCH ANDRA INTRESSERADE


Det här är en utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kunskap om de olika friidrottsgrenarna. Under cirka 90 minuter presenterar ett antal av Gefle IF:s elittränare och elitaktiva en gren per pass. Inriktningen ligger på ca 11-16 år. Målgruppen är ”de som är intresserade är välkomna!”