top of page

Viktig info om nya datum för GD/GIF, MiniMaxRuset och GD/GIF särskolan

Här kommer de nya datumen för våra populära ungdomsarrangemang.

MiniMax Ruset flyttar till 29 augusti.

GD/GIF olympiaden flyttar till 12-13 september.

GD/GIF särskolan flyttar till onsdag den 14 oktober.


Nytt GD-GIF-datum: Lördag-söndag 12-13 september 2020

Final onsdag 16 september 2020.

Klassvis anmälan Gefle IF tillhanda senast fredag 5 juni. Samma kod används som lämnats ut till klasserna i mars-april

Anmälningsavgift (100 kronor per deltagare) erläggs klassvis senast fredag 21 augusti.

Bankgiro185-6970

Swisch 123 312 30 56

Eleverna tävlar i och för de klasser som de tillhörde vårterminen 2020.

Tävlingsklasser är P/F 13 (f 2007) – P/F 12 – (f 2008) - P/F 11 (f 2009) – P/F 10 (f 2010).

(Över- och underåriga tävlar med sin klass)


Särskole-GD-GIF genomförs preliminärt onsdag 14 oktober (v 42). Mer information kommer inom kort.


NOTERA: Anmälan sker vid vårterminens slut för att vi skall ha tid att förbereda tävlingen med startlistor, tidsprogram m m. Betalning sker dock först i början av höstterminen.


Nytt datum för MiniMaxRuset: Lördag 29 augusti

Senaste anmälning på GIF:s hemsida 21 augusti.

Upplysningar: ”kansliet@gefleif.se” alt telefon 026-545550


551 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page