top of page

COVID-19

Vi påminner om vikten av att:
 

- Vid uppvisande av minsta symtom stannar man hemma från träningen tills att man är symtomfri i 48h.
- Vi tvättar händerna före och efter träning.

- Vi uppmanar till att hålla avstånd.

- Dela inte redskap alt. tvätta redskap noga mellan användning

- Insjuknar man under en friidrottsaktivitet ska man gå hem direkt. 

bottom of page