COVID-19

Senast uppdaterad: 19 nov kl 12:30

Förändrad tillgång till Gävle kommuns idrottsanläggningar och badhus

 

Antalet patienter med covid-19 som vårdas på sjukhus i länet fortsätter att öka. Trycket på vård och omsorg är högt. Gävle kommun tillsammans med länets övriga kommuner har därför, på initiativ av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg, kommit överens om att inte tillåta föreningsverksamhet för personer födda 2004 och tidigare på de kommunala badhusen och idrottsanläggningarna.


Kommunala badhus och idrottsanläggningar hålls fortsatt stängda för allmänheten. Föreningsverksamhet för barn och unga (födda 2005 eller senare) samt yrkesmässig idrott får fortsatt boka tider i Gävles idrottsanläggningar och badhus förutsatt att de allmänna råden efterföljs.

 

Överenskommelsen trädde i kraft 15 december 2020 och gäller fram till och med 17 januari 2021.

 

 

Mer information om Gävle kommuns idrottsanläggningar och riktlinjer hittar ni på www.gavle.se.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd i sin helhet på www.folkhalsomyndigheten.se

 

 

 

Håll i och håll ut - Tillsammans hjälps vi åt!

Livsmiljö Gävle, avdelning Fritid

Vi påminner om vikten av att:
 

- Vid uppvisande av minsta symtom stannar man hemma från träningen tills att man är symtomfri i 48h.
- Vi tvättar händerna före och efter träning.

- Vi uppmanar till att hålla avstånd.

- Dela inte redskap alt. tvätta redskap noga mellan användning

- Insjuknar man under en friidrottsaktivitet ska man gå hem direkt. 

- Föräldrar som inte är tränare/ledare tillåts inte att vistas i eller i anslutning till Omega hallen.