COVID-19

Senast uppdaterad: 19 nov kl 12:30

Gefle IFs styrelse har infört följande bestämmelser utifrån dom lokala restriktionerna som presenterades 16 november 2020. Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att ta ansvar och följa dom lokala restriktionerna och föreningens nya bestämmelser för att minska smittspridningen.

Idrottsverksamheten (i Omegahallen och gymlokalen)

 - Träning i Omeghallen och i föreningens gym är endast tillåten för personer födda 2005 och senare, samt yrkesutövande idrottare. Läs mer om kriterierna för att räknas som yrkesutövande idrottare på svenska friidrottsförbundets hemsida. Max antalet personer som får vistas i gymmet (2005 och senare inklusive yrkesutövnade idrottare) är 8 st. Önskar gruppen att inte fortsätta bedriva träning under rådande omständigheter tar man kontakt med Gefle IFs föreningschef

Vi påminner om vikten av att:
 

- Vid uppvisande av minsta symtom stannar man hemma från träningen tills att man är symtomfri i 48h.
- Vi tvättar händerna före och efter träning.

- Vi uppmanar till att hålla avstånd.

- Dela inte redskap alt. tvätta redskap noga mellan användning

- Insjuknar man under en friidrottsaktivitet ska man gå hem direkt. 

- Föräldrar som inte är tränare/ledare tillåts inte att vistas i eller i anslutning till Omega hallen.

© Gefle IF Friidrottsförening

  • Gefle IF Friidrott | Instagram
  • Gefle IF Friidrott | Facebook