Bli medlem!

Som medlem i Gefle IF friidrottsförening har du möjlighet att följa utvecklingen av föreningsfriidrotten på nära håll. Vi erbjuder all typ av friidrottsverksamhet och vi genomför många olika arrangemang på ett år. Ta chansen att bli del av gemenskapen.

Så här blir du medlem

Betala in medlemsavgiften på vårt Bankgiro: 185-6970  Ange på talongen namn, adress, telefonnummer, personnummer (alla 10 siffror) samt e-postadress.

Medlemsavgifter för Gefle IF Friidrott 2020

Ungdom t.o.m. 20 år 200 kr

Senior 21 år och äldre 300 kr

Familj (med samma adress) 350 kr

Stödmedlem 150 kr

 

Träningsavgift

För att delta i vår tränings- och tävlingsverksamhet betalar du sedan en träningsavgift. Denna faktureras från kansliet.
 

Avgift för aktiva 

(avgiften betalas vid två separata inbetalningar, en betalning för inomhussäsongen och en betalning för utomhussäsongen.) 

Vårsäsong

1 träningstillfälle/vecka                     1 000 kr 

2 träningstillfällen/vecka                   1 300 kr

3 eller fler träningstillfällen/vecka     1 600 kr

Höstsäsong

1 träningstillfälle/vecka                     1 000 kr 

2 träningstillfällen/vecka                   1 300 kr

3 eller fler träningstillfällen/vecka     1 600 kr