top of page
Information om kvalgränserna inför ISM, IJSM, IUSM

Gefle IF Friidrott har utefter olika behov och förutsättningar tagit fram nya kvalgränser inför SM-tävlingarna. Nedanför finner du information om VARFÖR, HUR & VAD som gäller kring de nya kvalgränserna. 


Varför nya kvalgränser?

Syftet med de nya kvalgränser är att skapa en möjlighet för fler aktiva att kunna delta vid SM-tävlingarna än vad det har gjort tidigare. Samt att uttagningen ska vara mer objektiv, oberoende och smidigare att förstå. 

Hur är de nya kvalgränserna framtagna?

Med de nya kvalgränserna idag finns det en A-Gräns och en B-Gräns.

 

A-Gränsen är ett snitt (av topp 8) från årsbästa listan, räknat mellan 2020-2022.

B-Gränsen är uträknat med samma algoritm fast utifrån topp 20.
 

Vad innebär de nya kvalgränserna?

Kvalgränserna bestämmer inte vilka som ska få åka, utan klargör vilken kostnad föreningen står för, utifrån vilken av kvalgränserna den aktive har uppnått. Samtliga aktiva som är intresserade utav att starta vid SM-tävlingarna ges möjlighet till det.

 

A-Gräns = Aktiv som uppnår A-Gränsen i minst 1 gren kommer föreningen att stå för 100 % av kostnaderna.

B-Gräns = Aktiv som uppnår B-Gränsen i minst 1 gren kommer föreningen att stå för 50 % av kostnaderna. 


Om man inte har uppnått någon av kvalgränsernainnebär det endast att klubben inte står för kostnaden.

Oavsett om man har uppnått någon gräns eller inte anordnar föreningen så att man reser och bor tillsammans med truppen - Gemenskapen står alltid i fokus! 

Kvalgränser SM-tävlingar

bottom of page