top of page

Riktlinjer - Friidrottsverksamhet till och med 6 januari 2021

Nedan återfinns Svensk Friidrotts riktlinjer för hur friidrottsverksamhet bör utformas under perioden fram till och med 6 januari 2021. Dessa är förtydliganden av hur Folkhälsomyndighetens övergripande allmänna råd och Regeringens regleringar efterlevs inom friidrottsverksamheten under perioden.


För ungdomar och unga vuxna (födda mellan 2004 och 1986)

• Träning ska företrädesvis bedrivas individuellt och utomhus.

• Gruppträning utomhus kan bedrivas, men ej i grupper större än 8 personer. Vid dessa träningar ska avstånd hållas till andra individer.

• Vid särskilda behov eller vid grenspecifik teknikträning kan individuell träning ske inomhus vid enstaka tillfällen. En planering ska då göras så att detta i så fall sker vid tillfällen med lägre beläggning i inomhusanläggningen. Individer som bedriver individuell träning ska ej samlas i grupp vid träningstillfället


Idrottsverksamhet för personer födda 2005 eller senare

• Träningsverksamhet får bedrivas enligt de allmänna råden som gäller i hela landet med följande tillägg:

· Idrotter där nära fysisk kontakt är en väsentlig del av idrotten bör överväga ett innehåll i träningen så att nära fysisk kontakt undviks.

· Idrottsutövare och ledare ska, i den mån det är möjligt, undvika att använda kollektivtrafik i samband med idrottsutövande

· Idrottsverksamhet ska i den mån det är möjligt genomföras utomhus


Är ni som tränare osäkra på om ni vill bedriva träning med er grupp under rådande omständigheter kontaktar ni kansliet så att vi kan få ut information till grupperna samt avboka träningstider.


Vi vill påminna om vikten av att

  • Vid uppvisande av minsta symtom stannar man hemma från träningen.

  • Ta det personliga ansvaret för att minimera risken för smittspridning; handhygien och hålla avstånd, samlas endast i små grupper

  • Vi tvättar händerna före och efter träning.

  • Vi uppmanar till att hålla avstånd.

  • Dela inte redskap alt. tvätta redskap noga mellan användning

  • Insjuknar man under en friidrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

  • Föräldrar tillåts inte att vistas i eller i anslutning till Omega hallen.


När det gäller Gefle IF:s gym har vi beslutat att barn som är födda 2005 och yngre får fortsätta träna i gymmet på bokade tider. Max antalet i gymmet sänks till 8 st.


Äldre än 2005 (15 år) får träna i gymmet på de tider som inte är bokade och får vara max 3 st. samtidigt.


Vi återkommande med ny information på hemsidan så fort sådan finns.


Var rädd om varandra – tillsammans håller vi i och håller ut!


Med vänlig hälsning

Styrelsen Gefle IF Friidrott

115 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page