top of page

Vision och mål

Idrott
 • Efter bästa förmåga vidmakthålla vår position som en av de främsta föreningarna i friidrotts-Sverige.

 • Prioritera deltagande vid lagtävlingar, till exempel Lag-SM.

 • Verka för att öka tävlandet bland ungdomarna i träningsgrupperna.

 • Fortsätta jobba med Idrottskommitté.

 • Fortsätta att utveckla och stödja elitsatsningar.

Tränar- och ledarutveckling
 • Erbjuda angelägna utbildningar och föreläsningar för tränare och ledare.

 • Genomföra funktionärsutbildningar.

 • Erbjuda gemensamma aktiviteter inom och utanför friidrotten.

 • Kontinuerligt arbeta med att utöka antalet tränare och ledare i alla led för att därigenom kunna bedriva en omfattande och kvalitativ ungdomsverksamhet.

 • Inspirera föräldrar och tidigare aktiva att utbilda sig till barn- och ungdomsledare.

Barn och ungdom
 • Aktivt arbeta för att behålla tonåringar i verksamheten.

 • Erbjuda gemensamma aktiviteter inom och utanför friidrotten.

 • Fortsätta att utveckla friidrottsskolan.

 • Delta i lagtävlingar.

Arrangemang
 • GD/GIF-olympiaden anpassad grundskola

 • MiniMax-ruset

 • GD/GIF-olympiaden

 • Vårruset

 • Gavlehov Spelen Indoor Youth

Vår ledstjärna

För att skapa ett socialt klimat där föreningen kan utvecklas är

 

                                    Glädje

 Gemenskap                                 Tydlighet

                               

             Trygghet                       Tillsammans

bottom of page