Vision och mål

Idrott

 • Efter bästa förmåga vidmakthålla vår position som en av de främsta föreningarna i friidrotts-Sverige

 • Prioritera deltagande vid lagtävlingar, t.ex Lag-SM

 • Verka för att öka tävlandet bland ungdomarna i träningsgrupperna

 • Fortsätta jobba med Idrottskommitté

 • Fortsätta att utveckla och stödja elitsatsningar

Tränar- och ledarutveckling

 • Erbjuda angelägna utbildningar och föreläsningar för tränare och ledare

 • Genomföra funktionärsutbildningar

 • Erbjuda gemensamma aktiviteter inom och utanför friidrotten

 • Kontinuerligt arbeta med att utöka antalet tränare och ledare i alla led för att därigenom kunna bedriva en omfattande och kvalitativ ungdomsverksamhet

 • Inspirera föräldrar och tidigare aktiva att utbilda sig till barn- och ungdomsledare

Barn och Ungdom

 • Aktivt arbeta för att behålla tonåringar i verksamheten

 • Erbjuda gemensamma aktiviteter inom och utanför friidrotten

 • Fortsätta att utveckla friidrottsskolan

 • Delta i lagtävlingar

Arrangemang

 • GD/GIF-olympiaden Särskolan

 • MiniMax-ruset

 • GD/GIF-olympiaden

 • Vårruset

 • Gavlehov Spelen Indoor Youth

Våra ledstjjärnor för att skapa ett socialt klimat där föreningen kan utvecklas är:

Glädje

Gemenskap

Tydlighet

Trygghet

Tillsammans