top of page
Slide%201_edited.jpg

Med angående av Coronaviruset ligger våra mest inkomstbringande arrangemang i farozonen vilket inte har gett styrelsen mycket till val än att göra stora förändringar i ekonomin under 2020. Det jag vill understryka här är att den dagliga verksamheten med vår idrott och träning i fokus kommer att fortgå i så stor mån vi är tillåtna. Styrelsen är eniga om att träningen inte ska få effekter av de ekonomiska läget och vi gör allt för att fortsätta så. Denna ekonomiska plan kommer att fortsätta tillsvidare men kan komma att ändras längre fram under året. Det som följer är styrelsens beslut och gäller från och med den 19e mars 2020.

Styrelsen informerar
Styrelsen har i enighet beslutat att:

Barn, Ungdom & Junior

  • Inte betala ut bidrag till grupper 

  • Inte stå för startavgifter på tävlingar 

  • Lägga fokus på att arrangera egna mindre tävlingar under våren/sommaren

  • Fortsätta med träningen som den ser ut nu 

Tränare & Ledare 

  • Alla som har rätt till ersättning i enlighet med föreningsdokumentet ang. tränarersättning kommer att få 50% av summan som är angiven i respektive nivå

Topp & Talang programmet

  • Stoppa alla utbetalningar till personer i programmet 

  • Träningskort och Folksam försäkring.

Kansli & Personal

  • Vi har beslutat att avsluta anställningsavtal. 

  • Samt i dagsläget korttidspermittera personal på kansliet.

bottom of page