top of page

Topp & Talang

Programmet

Våra deltagare
Nationell & Internationell Elitsatsning

2019 lanserade Gefle IF Friidrott ett satsningprojekt för elitaktiva, både på nationell och internationell nivå. Projektet kom att namnges för topp & talang programmet. Programmets grund idé är att kunna stå som värd och stötta elitaktiva i sin satsning. Satsningen är både ekonomisk och strategisk. Den ekonomiska satsningen ligger i att Gefle IF investerar i en budget som i sin tur fungerar som bas för den aktive. Den strategiska satsningen bygger på att genom testverksamhet kunna kvalitetssäkra träningen samt optimera prestationsförmågan. 

Vem kan komma med i programmet?

För att komma med i programmet ska man vara aktiv friidrottare, dvs tränar och tävla aktivt för Gefle IF Friidrott. Programmet är till för att stötta dig som är på nationell elitnivå eller på väg på en internationell elitnivå. För att bli antagen till programmet behöver du uppfylla någon utav stipulationsnivåerna. 

39-4621695a79948ec763d.jpg
bottom of page